Čiastka č. 91/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady