Čiastka č. 87/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
230/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat 01.08.1998