Čiastka č. 85/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj 18.07.1998