Čiastka č. 72/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
194/1998 Z. z. Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.07.1998