Čiastka č. 69/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 19.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj 19.06.1998
189/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci medzi ich colnými správami