Čiastka č. 68/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 18.06.1998