Čiastka č. 62/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 11.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 01.05.1997