Čiastka č. 51/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.1998