Čiastka č. 45/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 08.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1998 Z. z. Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.1998
130/1998 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. 01.07.1998
131/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry