Čiastka č. 33/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 02.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1998 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch 01.10.1998