Čiastka č. 19/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1998 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 01.03.1998