Čiastka č. 147/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 08.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
375/1998 Z. z. Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 1998 o amnestii