Čiastka č. 141/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 24.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
363/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného 24.11.1998