Čiastka č. 136/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
345/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode 01.04.1996