Čiastka č. 131/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 11.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
337/1998 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.01.1999
338/1998 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park 11.11.1998