Čiastka č. 128/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 06.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/1998 Z. z. Zákon , ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 01.12.1998