Čiastka č. 126/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte