Čiastka č. 121/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.10.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 23.10.1998