Čiastka č. 101/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 25.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/1998 Z. z. Zákon o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti 01.01.1999
266/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti