Čiastka č. 95/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 01.08.1997
214/1997 Z. z. Zákon o ochranných opatreniach pri dovoze 01.09.1997