Čiastka č. 94/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
210/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 30.07.1997
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.07.1997
212/1997 Z. z. Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 01.09.1997