Čiastka č. 85/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 04.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 04.07.1997