Čiastka č. 68/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 01.06.1997
148/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
149/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 16. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996