Čiastka č. 63/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c63/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.