Čiastka č. 54/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách 30.04.1997