Čiastka č. 53/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou