Čiastka č. 5/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959