Čiastka č. 47/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 11.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania 15.04.1997