Čiastka č. 43/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov 01.04.1997