Čiastka č. 41/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov 01.04.1997