Čiastka č. 4/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957