Čiastka č. 37/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve