Čiastka č. 35/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 01.07.1997