Čiastka č. 34/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1997 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi 18.03.1997
78/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 01.04.1997
79/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam 01.04.1997