Čiastka č. 3/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957