Čiastka č. 147/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
390/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1998