Čiastka č. 130/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 05.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
324/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl