Čiastka č. 12/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 12.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1997 Z. z. Úplné znenie zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
30/1997 Z. z. Úplné znenie zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách