Čiastka č. 118/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/1997 Z. z. Zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni 29.10.1997
281/1997 Z. z. Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29.10.1997