Čiastka č. 115/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 21.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
274/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici 25.07.1997
275/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách