Čiastka č. 113/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/1997 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa 15.10.1997