Čiastka č. 109/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
257/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov 01.10.1997
258/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny 01.10.1997
259/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina 01.10.1997