Čiastka č. 101/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
229/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 01.09.1997