Čiastka č. 98/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 16.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
290/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.01.1997
291/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odrodách a osivách 01.01.1997