Čiastka č. 92/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 21.09.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
270/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura 21.09.1996