Čiastka č. 89/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 07.09.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
264/1996 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí