Čiastka č. 88/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch 01.09.1996