Čiastka č. 86/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy 24.08.1996