Čiastka č. 84/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
248/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl