Čiastka č. 81/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
235/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov 01.08.1996
236/1996 Z. z. Oznámenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva na prokuratúre Slovenskej republiky
237/1996 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí